MSTR® - ärrvävnadsbehandling

MSTR® - ÄRRVÄVNADSBEHANDLING

MSTR® står för McLoughlin Scar Tissue Release


Ärr kan orsaka en mängd problem. Till exempel kvarstående smärta, domningar, stickningar, klåda, förlorad eller minskad
känsel, stelhet och begränsad rörlighet, svaghet i muskler, ojämn och knölig bindväv, sämre blod- och lymfflöde och svullnader,
Ärr kan också orsaka minskad energi och problem med organ. Och inte minst kan de ju vara väldigt fula.


Med hjälp av denna enkla men oerhört effektiva metod skapas en permanent förändring av ärrvävnad. Med specifika rörelser över
ärret med fingrarna frigörs begränsningar i vävnaden, som blir märkbart mer elastiskt. Blod, lymfa, nervimpulser och energi strömmar
lättare genom vävnaden. Smärta samt även fysiska begränsningar som har varit kopplade till ärret minskar eller försvinner helt.

De problem som kan uppstå behöver inte sitta precis vid ärret och därför kanske det inte är uppenbart att det kan beror på  det.

Metoden fungerar lika bra på gamla ärr. Dock får inte ärret vara för färskt när man behandlar, utan det måste vara helt läkt först.


Det är inte ovanligt att det finns psykiska eller känslomässiga trauman kopplade till ärret och därför kan en behandling ibland bli
känslosam. Man behöver inte vara medveten om att där finns inkapslade emotioner, men dessa frigörs ofta och man känner
sig mycket friare efter behandling. En annan stor fördel är att ärret blir mindre synligt.

Två år gammalt ärr efter blindtarmsoperation, före...

Gropen som syns i mitten på buken är ett hål i vävnaden som uppstått pga att ärret blev infekterat och fick skäras upp igen. Såret hölls sedan öppet under lång tid med hjälp av kompresser, för att det skulle läka inifrån.

...och efter tre behandlingar.

Ärret är mycket mjukare och vävnaden mer elastisk kring hela ärret, som är 25 cm långt. Gropen har minskat avsevärt.

BEHANDLING AV DJUR MED ÄRR

Även djuren kan förstås få problem av ärrbildning och kan med fördel behandlas med MSTR®. Det kan t.ex. vara en kastration eller annan operation, ett hundslagsmål eller annan skada. Rörelsebegränsningar och stelhet kan kvarstå, samt även smärta, stickningar, domningar. och känselbortfall.


Man får gå försiktigt fram eftersom det kan finnas psykiskt trauma förknippat med ärret, även hos djuren. Vissa kan ha svårt att tolerera att man ens rör vid området, men eftersom behandlingen är smärtfri och man tar det försiktigt brukar det gå bra.


Om det är stora ärr kan man behöva dela upp det på flera gånger.


Ett behandlat ärr, där funktionen är återställd, kan ju t.ex. innebära att en agilityhund kan presterar bättre på banan, att en jakthund kan orka och klara mera, tack vare den ökade rörligheten.