Homeopati

HOMEOPATI

En behandlingsform som verkar

skonsamt - effektivt - på djupet - varaktigt


Det är en naturlig läkemedelskonst som används av läkare och homeopater i hela världen och har

gjorts i flera hundra år.   Metoden syftar till att stimulera individens egen förmåga att uppnå hälsa.

En homeopatisk behandling är därför alltid specifikt anpassad varje enskild individ.


Alla har ett inbyggt självläkande system. Och genom att tillföra kroppen svaga doser

av homeopatiska läkemedel stimuleras den kroppsegna läkeprocessen igång.


Både akuta och kroniska besvär botas milt och effektivt. Fysiska åkommor, såväl som

psykiska, känslomässiga och mentala problem behandlas, hos både människor och djur.

BEHANDLING

Att påbörja en homeopatisk behandling innebär att man startar en process. Det handlar inte enbart om att snabbt behandla bort de symtom som är mest påfallande och akuta, utan om att ge immunförsvaret den hjälp det behöver för att kunna bota på djupet.


Syftet är att stimulerar igång kroppens egen förmåga till läkning. 

Till vår hjälp har vi tusentals olika homeopatiska läkemedel. Och för att komma fram till vilket av dessa som någon behöver måste man ta hänsyn till hela individen och inte bara de mest framträdande eller akuta symtomen.


Det är alltså de sammanlagda symtomen som är avgörande för vilken medicin som ska ordineras. Det innebär att två individer inte nödvändigtvis behöver samma medicin för samma sjukdom. En allergi kan visa sig genom torra kliande utslag, en annan genom stora röda fuktiga utslag och håravfall. En öroninflammation har uppkommit hastigt, öronlappen är röd och man har hög feber. I det andra fallet kanske det kommer illaluktande utsöndringar från örat men ingen feber. Det är dessa symtom sammantaget som avgör medicinvalet.


Måste jag komma på återbesök?

Läkning är en process som kan starta med homeopatisk behandling. Och eftersom målet är läkning och hälsa i ett längre perspektiv, är det som sker både i den fysiska kroppen och med den mentala hälsan viktigt att följa upp. För hur man reagerar på läkemedlet ger en hint om fortsatt behandling behövs, eller om man behöver göra några förändringar i den pågående behandlingen. Det är särskilt viktigt i kroniska fall eller fall där sjukdomsförloppet har varat en längre period. Då kan man behöva följa upp individen under en längre period för att utvärdera det som sker och göra nödvändiga förändringar i behandlingen efter hand.

BIVERKNINGAR OCH MILJÖ

Eftersom inget tillförs som kan hämma eller skada kroppens funktioner är homeopatisk behandling, rätt utförd, fri från biverkningar.


Homeopatiska läkemedel är inte bara biverkningsfria för den individuella kroppen, utan även för omgivning och miljö. Läkemedelsutsläpp är ett stort globalt problem idag och en av många anledningar till varför det kan vara klokt att överväga homeopatisk behandling som ett första alternativ.

BEHANDLING AV DJUR

Exempel på problem som ofta behandlas med goda resultat

Muskler, skelett

Artros, HD, AD, förkalkningar, akuta skador, sträckningar och överbelastningar

Hud

Eksem, allergier, utslag, sår, blödningar, bölder, furunkolos, pälsproblem, brännskador

Hormonella problem

Skendräktighet, juverinflammationer, infertilitet.

Mage,- tarm

Diarré, förstoppning, katarrer, matsmältningsproblem

Njurar och urinvägar

Urinvägsinfektioner, njursten, prostataproblem

Akuta sjukdomar

Inflammationer, infektioner (t.ex. öron, näsa, hals)

Mentala bekymmer

Ex. rädslor, fobier, sorg, separationsångest,

Alla djurslag behandlas.

Rehabilitering

Efter långvarig behandling med starka mediciner eller efter kirurgiska ingrepp kan en homeopatisk behandling hjälpa kroppen att komma i balans igen.

Biverkningar

av tex. vaccinationer, läkemedel

Förebyggande

Kan även ges förebyggande inför en stor operation,

tandutdragning, vaccination etc.

Det kan vara en fördel om du har varit hos veterinär och fått diagnos och tagit prover (lite beroende på vad problemet är), men inte alltid nödvändigt. Om det finns misstanke om allvarlig smittsam sjukdom kommer du att hänvisas till veterinär.


Enkelt att ge till djuret

Eftersom det homeopatiska läkemedlet inte har något stark eller äcklig smak, brukar det aldrig vara problem att få djuret att ta det frivilligt.

Det är slemhinnan i munnen som tar upp läkemedlet, så därför ges det inte ihop med mat eller godis. Munnen bör vara ren.


Behandling av större djurgrupper

När man behandlar grupper av djur, t.ex. kor eller får, är det de gemensamma symtomen hos djuren som är viktiga. Man behandlar därefter alla individer med samma medicin. Det kan hända att medicinen inte biter helt på alla djur i en flock och då får man behandla dessa individuellt. Det är enkelt och smidigt att behandla stora grupper med djur homeopatiskt. Medicinen löses enkelt upp i djurens vattenkar eller vattenkopp.


Besök eller distansbehandling

Mottagningen ligger på Orust och du är varmt välkommen hit. Annars går det fint att göra konsultation på distans. Då får du först ett frågeformulär via mailen att sända tillbaka ifyllt ihop med bilder på dig eller på djuret. Vi bokar samtidigt en telefontid där vi går igenom svaren för eventuella kompletteringar och för att båda ska få svar på alla frågor. Därefter skickar jag ett läkemedel per post.

Även gårdsbesök görs när det gäller stora djur eller djurflockar.